خانه / آموزش مجازی / گروه کامپیوتر / فایل های آموزش مجازی گروه کامپیوتر
آموزش مجازی
آموزش مجازی

فایل های آموزش مجازی گروه کامپیوتر

لینک دانلود فایلهای محتوای آموزشی جمع آوری، تالیف و تولید شده توسط مدیر گروه رشته محسن عسکری به شرح ذیل می باشد(دانشجویان دانشگاه کسری جهت تهیه فایل های آموزشی دروس عمومی و ریاضی به کانال تلگرامی دانشگاه مراجعه نمایید).

ردیفعنوان درسمقطعنوع محتوالینک دانلودتوضیحات
1طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازیکارشناسیPDF و VideoPDF1
PDF2
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Video12
Video13
Video14
Video15
Video16

Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8>
Video9
فایل PDF دستنویس بصورت کامل مطالعه گردد و از PDF دوم میتوانید به عنوان کمک آموزشی استفاده نمائید. برای این درس دو سری ویدئو از ابتدای مباحث مطرح شده ضبط شده است.
2نظریه زبان ها و ماشین هاکارشناسیPDF و Videoجزوه دست نویس کلاسی بنده
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Video12
Video13
Video14
Video15
Video16
Video18
Video19
Example Solved1
Video20
Video21
Video22
Video23
Video24-DFA
Video25-NFA
Video26-NFA to DFA
Video27-Reduce FA
video28-test
درس فوق در بعضی از دانشگاهها تحت عنوان مباحث ویژه ارائه شده است.فایل PDF دستنویس بصورت کامل مطالعه گردد.
3اصول طراحی کامپایلرکارشناسیPDF و VideoPDF1
PDF2
Voice1
video1
Video2-1
Video2-2
Video 3
Video4
Video5
Video6-1
Video6-2
Video7-1
Video7-2
Video8-1
Video8-2
Video8-3
Video9-1
Video9-2
Video10-1
Video10-2
Video10-3
Video11
video11-2
Video11-3
Video12
Video13
Video14
Video15
Video16
Video17
Video18
Video19
Video20
Session21
Session22
این درس در دانشگاه کسری بنام سیستم های خبره و در دانشکده ملاصدرا بنام برنامه نویسی توصیفی ارائه شده است. ویدئوهای موجود براساس فایلهای PDF1 و PDF2 ضبط شده است.
4مدار منطقیکاردانیPDF و Videoمعرفی واحد درسی و رئوس مطالب
جزوه دستونیس کلاس استاد عسکری
کتاب مدارمنطقی
مدارهای ترکیبی
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
Chap3 Test
Video12
Video13
Video14
Video15
Video16
Troubleshooting1
تست های فصل اول-مبناها
تست های فصل دوم-کد و کدگذاری
تست های فصل سوم-جبرمنطقی
تست های فصل چهارم-جدول کارنو
تست های فصل پنجم-گیت های منطقی
تست های فصل ششم-مدارات ترکیبی
تست های فصل هفتم-مدارات ترکیبی ماجولار
تست های فصل هشتم-مدارات ترتیبی و فیلیپ فلاپ ها
تست های فصل نهم-تحلیل و طراحی مدارات ترتیبی سنکرون
درس فوق در مقطع کاردانی کامپیوتر تحت عنوان سخت افزار 2 ارائه شده است.
5معماری کامپیوترکارشناسیPDF و VideoPDF1
PDF2>
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7

Video1
Video2
Video3
Video6
Video7
Video8>
Video9>
فایل PDF دستنویس بصورت کامل مطالعه گردد. برای این درس دو سری ویدئو از ابتدای مباحث مطرح شده ضبط شده است.
6رنامه سازی پیشرفته- برنامه سازی پیشرفته 1 و 2کاردانیPDF
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Software
PDF1
C Plus Latin Book
PDF2
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Decision Structure
Array in C Plus
Video8
Bubble sort Algorithm
Search in Array
Video8
Video9
اشاره گر در سی پلاس
Video10
Video11
Video12
آموزش لاتین آرایه
توابع بازگشتی
Session13
Session14
فایل PDF دستنویس کامل مطالعه گردد و از PDF دوم می توانید به عنوان کمک آموزشی استفاده نمائید. دانشجویان درس مباحث ویژه کاردانی میتوانند از مطالب این درس برای امتحان پایانی خود استفاده نمایند.
7سیستم عامل 2 و سیستم عامل شبکهکاردانی و کارشناسیPDF و VideoBook
Scheduling Chapter>

Video1
Video2

Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Deadlock Chapter>
Video8>
Video9
Video10
Video11
فصل های 1-2-3-5 مطالعه شود.
8زبان ماشین و اسمبلیکاردانی و کارشناسیPDF و VideoPDF
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
فصل های 1-2-3-4-5 مطالعه گردد.
9آزمایشگاه معماریکارشناسیVideoVideo1
Video2
Video3-Gray2BCD(4Bit)
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
در درس فوق مدارات موجود به کمک نرم افزار Proteus شبیه سازی می شوند.
10نرم افزارهای ریاضی و آمارکاردانیVideo و PDF و SoftwareBOOK
Software
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
در این واحد درسی نرم افزار تحلیل آماری SPSS آموزش داده می شود. در جلسه چهارم مثالی متناسب با نحوه تعریف متغییر برای جمع آوری اطلاعات بیماران مبتلا به دیابت در نرم افزار SPSS می باشد
11مبانی اینترنتکاردانیPDFPDFدانشجویان درس مبانی اینترنت مقطع کاردانی کامپیوتر کل جزوه فوق را مطالعه فرمائید.
12پایگاه داده ها کاردانیBook BOOK
کتاب پایگاه داده پیام نور
Video1
دانشجویان درس پایگاه داده ها مقطع کاردانی 4 فصل ابتدایی کتاب فوق را مطالعه نمایند.
13ذخیره و بازیابی اطلاعاتکاردانیBOOK BOOKدانشجویان درس ذخیره و بازیابی اطلاعات مقطع کاردانی 4 فصل ابتدایی کتاب فوق را مطالعه نمایند.
14طراحی الگوریتمکارشناسیBOOK , Book Chapter3
Video1
فصل مرتبه اجرائی
ویدئوهای آموزشی درس طراحی الگوریتم از کتاب طراحی الگوریتم نوشته حمیدرضا مقسمی انتشارات گسترش علوم پایه می باشد.
15ساختمان داده هاکاردانی و کارشناسیBook و VideoBook
مرتبه اجرایی
فصل آرایه
کاربرد پشته در ارزیابی عبارات محاسباتی
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
فصول 2-3و4 برای امتحان پایان ترم 982 مطالعه گردد.
16شیوه ارائه مطالب نوشتاری و گفتاریکاردانی و کارشناسیBook و VideoBook
Sessin1
Session2
Session3
فصل 1 برای امتحان پایان ترم 982 مطالعه گردد.
17هوش مصنوعیکارشناسیBookPDFدانشجویان درس هوش مصنوعی جهت آمادگی برای امتحان تا صفحه 50 از کتاب فوق را مطالعه فرمائید.
18شبکه های کامپیوتریکاردانیBookNetwork(Tanenbaum)دانشجویان عزیز جهت آمادگی برای امتحان پایان ترم فصل یک از این کتاب را مطالعه فرمائید.
19مهندسی نرم افزار و مبانی مهندسی نرم افزارکاردانی و کارشناسیBookPDF
ویدئوی اول
ویدئوی دوم
ویدئوی سوم
ویدئوی چهارم
ویدئوی چهارم بخش دو
ویدئوی پنجم
ویدئوی ششم
ویدئوی هفتم
ویدئوی هشتم
ویدئوی هفتم
فصل اول کتاب پرسمن
فصل دوم کتاب پرسمن
فصل سوم کتاب پرسمن
فصل چهارم کتاب پرسمن
فصل پنجم کتاب پرسمن
فصل ششم کتاب پرسمن
فصل هفتم کتاب پرسمن
فصل هشتم کتاب پرسمن
فصل نهم کتاب پرسمن
فصل دهم کتاب پرسمن
فصل یازدهم کتاب پرسمن
فصل دوازدهم کتاب پرسمن
فصل سیزدهم کتاب پرسمن
فصل چهاردهم کتاب پرسمن
فصل پانزدهم کتاب پرسمن
فصل شانزدهم کتاب پرسمن


دانشجویان عزیز تا پایان فصل 3 (صفحه 43) جهت آمادگی برای امتحان مطالعه فرمائید.
20طراحی صفحات وبکاردانی و کارشناسیBookPDF
21برنامه سازی سیستمکارشناسیPDFPDF
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6>
Video7>
Video8
Video9
Video10>
22برنامه نویسی شی گراکارشناسیBookBookدانشجویان عزیز جهت آمادگی برای امتحان تنها فصل یک(روز اول) را مطالعه فرمائید.
23گرافیک کامپیوتریکارشناسیBookBook
24مهندسی اینترنتکارشناسیBookPDFدانشجویان عزیز جهت آمادگی برای امتحان تا صفحه 33 را مطالعه فرمائید.
25تجزیه و تحلیل سیستم هاکاردانی و کارشناسیPDFChapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4
Chapter5
Chapter6
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5>
Video6>
Video7>
Video8
26زبان تخصصیکاردانی و کارشناسی کامپیوترPDFUnit1
Unit1 Solution
27آزمایشگاه سیستم عاملکاردانی و کارشناسیPDF و VideoPDF
Video1
Video2
Video3
Video4
آموزش نصب ویندوز با استفاده از سی دی
آموزش نصب ویندوز با استفاده از حافظه خارجی
آموزش رجیستری
مقدمه ایی بر سیستم عامل لینوکس
آموزش نصب لینوکس
آموزش لاتین Group Policy
آموزش فارسی Group Policy
28داده کاویکارشناسیPDF و VideoSection1
Section2
Section3
Section4
Section5
Section6
Section7
ُSection8
Section9
Section10
Section11
Section12
Section13
29مباحث ویژهکاردانیPDF و Videoدانشجویان درس مباحث ویژه کاردانی میتوانند از مطالب برنامه سازی پیشرفته 1 و 2 به عنوان منابع درسی برای امتحان پایانی خود استفاده نمایند.
30شبیه سازیکارشناسی کامپیوترPDFPDFدانشجویان عزیز جهت آمادگی برای امتحان پایان ترم تا اسلاید 43 را مطالعه فرمائید.
31آزمایشگاه پایگاه داده هاکاردانی و کارشناسی PDFآموزش SQL Server 2016 به زبان فارسی
آموزش SQL Server 2019 به زبان لاتین
32محیط های چند رسانه اییکاردانی و کارشناسی PDFPDF
33کتاب آموزشی زبان سی شارپکاردانی و کارشناسی PDFC# Book
Video1
34برنامه سازی پیشرفته دانشگاه گیلانکارشناسیVideoLatin Book
Session1
Session2
Session3
Video4
Video5
Video6
Decision Stucture
Array in C Plus
Video7
Video8
Video9
اشاره گر در سی پلاس
Video10
Video11
Video12
آموزش لاتین آرایه در سی پلاس
الگوریتم های جستجو در آرایه
مرتب سازی حبابی
توابع بازگشتی
Session13
Session14
35طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی-دانشگاه گیلانکارشناسیVideoSession1
Session2
Session3
Session4
Session5
Video6
Video7
Video8
Video9
Video10
Video11
36آزمایشگاه مدارمنطقیکاردانی و کارشناسی VideoVideo2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7
Video8
Video9
37آزمایشگاه زبان های برنامه سازیکارشناسیVideoجلسه 1 سی پلاس
جلسه 1 پایتون
جلسه 2 سی پلاس
جلسه3 سی پلاس
جلسه4 سی پلاس
جلسه2 پایتون
جلسه5 سی پلاس
جلسه 6 سی پلاس
Decision Structure in C Plus
Array in C Plus
C Plus Latin Book
Bubble Sort Algorithm in C Plus
Search in Array C Plus
جلسه3پایتون
جلسه8سی پلاس
جلسه9سی پلاس
اشاره گر در سی پلاس
جلسه10سی پلاس
جلسه11سی پلاس
جلسه12سی پلاس
جلسه13سی پلاس
جلسه14سی پلاس
در قالب واحد درسی فوق ربان های برنامه سازی ++c - سی شارپ و Python تدریس می شود.
38آزمایشگاه شبکه های کامپیوتریکاردانی و کارشناسی PDFNetwork Lab
Packet Tracer
39مبانی الکترونیککاردانی و کارشناسی PDFBasics of electronics
40بازی سازیکاردانی و کارشناسی PDFبازی سازی
آموزش یونیتی
41آزمایشگاه ریزپردازندهکاردانی و کارشناسی PDFمعرفی واحد درسی
رئوس مطالب
42آزمون نرم افزارکارشناسی و کارشناسی ارشدPDF و Videoفایل اول
فایل دوم
ویدئوی اول
ویدئوی دوم
ویدئوی سوم
ویدئوی چهارم
ویدئوی پنجم
ویدئوی
ششم

43آزمایشگاه مهندسی نرم افزارکاردانی و کارشناسی Videovideo
PDF
44توسعه نرم افزارکارشناسیPDFDownload
45مدیریت پروژهکارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتراPDFDownload
46برنامه نویسی موبایلکارشناسیPDFDownloadدانشجویان دانشگاه کسری برای امتحان پایان ترم تا صفحه 90 جزوه فوق را مطالعه نمایند.
47محیطهای چندرسانه اییکارشناسیPDFDownloadدانشجویان دانشکده فنی ملاصدراجهت آمادگی امتحان تا اسلاید 91 را مطالعه نمایند.
48توسعه نرم افزارکارشناسی و کارشناسی ارشدPDF,VideoChapter1
Video1

 

درباره‌ی mohsenaskari

هیات علمی و مدرس دانشگاه در رشته کامپیوتر و همچنین مدرس دوره های آمادگی کنکور در مقاطع تکمیلی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار در موسسات پارسه و مدرسان شریف

2 نظر

 1. با عرض سلام و احترام خدمت شما اقای عسکری
  من از مطالب سایت شما به خوبی استفاده کردم و مشکلاتم رفع شد .
  از زحمات دلسوزانه شما کمال تشکر و از خدای متعال برای شما و خانواده محترم آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.

 2. نوید میرزایی

  سلام آقای عسکری خوبید میشه از صفحه 178 طراحی اصول کامپایلر تدریس کنید بعد بزارید توی سایت تون خیلی از دانشجویان از این صفحه به بعد مشکل دارد

  فیلم آموزشی اصول طراحی کامپایلر خیلی خوب بود من خیلی یاد گرفتم

  باتشکر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *